links; raket 1                                               rechts; raket 2

links; de pan                                        rechts; de rok

links ; 3 vouwen                         rechts; 2 vouwen op houten blok

links ; toren van pisa                rechts; 3 x helft

links; de trap                             rechts; de ronden

Portret grande dame                       Vuur